STAND ALONE INVERTER 350-500-800-1500 VA-2.5-5 KVA
INVERTER MODULES 500-750-1500-2500 VA & 20KVA
UPS MODULE 20KVA
20-6- KVA
40-160 KVA
UPS SYSTEM
40-640 KVA